Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC CƯỜNG

Địa chỉ: Xóm Thái Học, xã Trực Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Phạm Văn Thuận 
Điện thoại: 01665 383 201
Email: tieuhoctruccuong2015@gmail.com